Za 480,- ti ten olej vymenm aj s 50% zavou! Ich nevhodou je vysok cena, zloitos a vek nklady na drbu. Ceny za opravy a servis automatickch prevodoviek , sa vzhadom k irokej kle typov a druhov ako unifikuj. 2023] Predm na Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 3.0 HDI, JTD 6-stupov repas ovan prevodovka M40. VOLAJTE 0904 224 224 REZERVUJTE TERMN emailom. Tieto internetov strnky pouvaj k poskytovaniu sluieb a analze nvtevnosti sbory cookies. Prvesn vozky Dokedy mte as na ich vmenu? Tento problm sa prejavuje trhnutm pri raden rchlost. V prpade, e mte akkovek otzky ohadom oprv i drby automatickej prevodovky Mercedes, kontaktujte ns telefonicky, e-mailom alebo osobne v naom autoservise v Ruomberku. Poradme s vberom. Automat prevodovka vykazuje chyby, zistite zvadu pomocou diagnostiky. Preo meni olej v manulnej prevodovke? Cez 400 tisc uvateov za de. Tieto cookies neobsahuj iadne osobn informcie. V prpade prevodovky Jatco JF011E dochdza k opotrebeniu spomnanho oceovho remea kuemi, priom nsledn oprava me st a 2 500 eur. Odoslanm tohto emailu shlasm so spracovanm osobnch dajov v. Predaj pouitch a repasovanch prevodoviek. KEDY VYMENI OLEJ V AUTOMATICKEJ PREVODOVKE: Olej v prevodovkch Volkswagen odporame meni kadch 60 000 km alebo po tyroch rokoch. Odah si radej rozmyslite: Nov aut sa nesm aha a ak no, muste najprv vypn niektor modern funkcie, Hyundai Ioniq 5 sa doke otoi na mieste a ete ovea viac. : 02/ 4592 6409 . Automatick prevodovky s na Slovensku oraz populrnejie aj na trhu jazdench vozidiel. Vina olejov, ktor z . Prevodovky automatick, irok vber autodielov pre prevodovky automatick. Poui kd "zlava10" a zskaj okamit zavu 10% na vetko. Transformcia sa vak ete len zana a budem vemi rd, ke sa na tto cestu vyberiete spolu so mnou. PREVODOVKA MB W203 CL203 COUPE 2.2CDI 6 RYCH, Bmw x5 3.0d e53 automaticka prevodovka + rozvodovk, Prevodovka 2.0tdi JZT audi a6 c6 audi a4 b7 automa, Subaru forester 2.5 prevodovka TR580GHZAB. Zisujeme zvady automatickch prevodoviek modernou diagnostikou. Zana sa pri tom aj filter prevodovky, ktor vak naastie je mon pri demonti prevodovky vymeni. Bli sa koniec platnosti starch vodiskch preukazov. Pretoe a vtedy je mon na 100% zisti o ak poruchu ide, ako aj rozsah pokodenia automatickej prevodovky. Jednoznane je to zle nadstaven manament riadenia prevodovky, ktor je sasou riadiacej jednotky motora, rovno od vroby, ale vrobca Vm nepome. Uzamknutie vykon automaticky Read More, 2022 Servis, opravy, repase a diagnostika automatickch - DSG prevodoviek - WordPress Theme by Kadence WP | Dizajn webstrnky: Nimble | Spravovanie a drba webstrnok, Prihlasovacie meno alebo e-mailov adresa, Servis, opravy, repase a diagnostika automatickch - DSG prevodoviek, Nae sluby ponkame pre zpadn i stredn Slovensko: Bratislava, ilina, Martin, Bansk Bystrica. Vm ponkame kompletn servis, diagnostiku, drbu a opravy automatickej prevodovky. Hydrorozvdza automatickej prevodovky obsahuje labyrint kanlikov a priechody, ktor ved prevodov olej mnostvom ventilov. Strojov preplach automatickej prevodovky stoj od 150,- Euro plus olej a filter. 01.03.2023, Pouvan vntorn filter s tesnenm Originl ZF. Nzk cena; Relativn mechanick spolehlivost - Nekomfortn azen; Obtn popojdn a parkovn; Kter ojetiny s robotem" stoj za vahu? Vmena filtra s tesnenm , nie vdy je to mon vzhadom na kontrukciu prevodovky. Motocykle, sktre a tvorkolky o ak erven nezastav a stane sa nehoda? Maj dve oddelen, samostatne pracujce spojky. Nhradn diely top kvality: Hydraulick Filter Automatickej Prevodovky pre vae auto. presn cena je a po diagnostike Vaej prevodovky. Tieto cookies bud uloen v prehliadai iba s vaim shlasom. udia hovoria o chybnom softvri, automobilka o zlyhan vodia - Aktuality. O ich zber sa iastone star filter, zvyok riei spomnan pravideln vmena oleja. Tto inovcia me zmeni vetko. GWDL0 ATOMIUM MGSB 100ml . Dve pokuty za prekroenie rchlosti s mon: za rchlos aj ohrozenie ivotnho prostredia / Raksko posiela pokuty aj Slovkom, Kia bude na Slovensku investova do vroby a pokrauje v spoluprci so kolami / Program dulneho vzdelvania Autotronik a spoluprca so ilinskou univerzitou v iline. Takto jednoducho odhalte zvanos poruchy: Pretav vs. nedotav myk: Ako sa z neho dosta? Aby toho nebolo mlo, nov ECU sa me dodva iba spolone s mechatronickou jednotkou. Spolupracujeme s poprednmi dovozcami pokodench a pojazdnch automobilov, vaka omu dokeme zska bezchybn siastky a predva ich za bezkonkurenn ceny. Jumper Boxer Ducato 3.0 HDI JTD repasovan prevodovka M40. Na semaforoch mono pribudne alie svetlo. Vyberte si z alch 726 inzertov Priebeh vmeny oleja v automatickej prevodovke. Idelnou prevenciou je poda samotnho vrobcu ast vmena filtra, aby nedochdzalo k zananiu. 1. Nhradn diely prevodovky automatick pre mnostvo znaiek . NR kraj, 2 Odah si radej rozmyslite: Nov aut sa nesm aha a ak no, muste najprv vypn niektor modern funkcie, Hyundai Ioniq 5 sa doke otoi na mieste a ete ovea viac. Online po cel de Olej Do Automatickej Prevodovky: kpte si poloky kompatibiln s vaim autom MERCEDES-BENZ - vysok kvalita za atraktvne ceny. ak budeme mc, radi Vm pomeme. Poloka .: V25-0796. prosme o vyplnenie celho VIN sla, mus ma 17 znakov, Pouenie o uplatnen prva spotrebitea na odstpenie od zmluvy. Poradme si so vetkmi prevodovkami eurpske, americk aj zijsk vroby. T o ste u mali podobn . Presn cenu pravy Vm budeme vedie poveda a po diagnostike . PREPLACH NERISKUJTE. Prekvapila ma aj dos cena repasovanej prevodovky, ktor mi spomnal ten technik - cca. V prvom rade s spomnan chemiklie plne zbyton. . Olej Do Automatickej Prevodovky pre vae vozidlo za nzke ceny v naom online obchode PS Autoklinika - Opravy automatickch prevodoviek vetkch druhov. 02. Vznamnou sasou naej ponuky s prve motory a prevodovky, ktor s asto v skvelom stave a po vykonan dkladnej obhliadky s pripraven na predaj.Vykonvame aj profesionlny repas manulnych prevodoviek, formou vmeny za star pokoden prevodovku, prpadne ak nieje skladom, robme repas zkaznikovej pokodenej prevodovky. Dolo k ich zsadnej zmene! Dleit je mera olej vtedy, ke je chod motora v polohe "parking" a olej v prevodovke zahriaty na prevdzkov teplotu. Akciov tovar ; Zvhodnen sady ; Autodiely ; Vpredaj ; Priprav sa Bli sa koniec platnosti starch vodiskch preukazov. Servis automatickch (DSG) a manulnych prevodoviek vetkch typov osobn a nkladn automobily BRATISLAVA MARTIN ILINA BANSK BYSTRICA NITRA TRNAVA TRENN Radi Vm okamite poradme: 0903 791 572 - 0903 215 047 Nae sluby ponkame pre zpadn i stredn Slovensko: Bratislava, ilina, Martin, Bansk Bystrica Zruka kvality prce Poda toho, o nastane skr. Oprava automatickej prevodovky za 200 - ilinsk kraj, , Opravy a renovcie Vaej automatickej prevodovky s 18r praxou, pri uritch prevodovkch za 1 d Zdiea inzert Zaparkova Prida inzert Prevodovky mme aj skladom na vmenn spsob. 484 - 556. Kontakt Najpredvanejie produkty: Olej do automatickej prevodovky Najkvalitnejie nhradn diely zo Olej do automatickej prevodovky sekcie. Tie nsledne uved do innosti prslun spojkov skupinu a hladko preradia rchlostn stupe. Nesmierne nm zlei na spokojnosti naich zkaznkov, ktor dosahujeme rchlym vybavenm objednvok a dovozom kvalitnch nhradnch dielov priamo k vm. Lode, lietadl Prevodovku typu CVT mete njs vo viacerch modeloch z krajiny vychdzajceho slnka. Navc je dleit vymnit i filtr oleje automatick pevodovky, na to se tak asto zapomn. Ak na vmenn spsob nemme , tak opravme Vau prevodovku. Jedinou monosou ako hydromeni vykazujci chyby opravi, je . Pre uloenie tohto hadania zadajte nasledujce daje: Ak njdeme nov inzerty poda Vaich poiadaviek, Zastaran vzhad nezniuje funknos interiru. Prevodovke sa nepi agresvna jazda, pri ktorej meni krtiaceho momentu aktivuje reim sklzu, ktor vedie k pokodeniu trecieho obloenia. Na semaforoch mono pribudne alie svetlo. Vmena trv cca 2 hodiny. Predm automatick prevodovku RLD 2,0TDI zruka! Toto je jedna z najbenejch a najrozrenejch 5-stupovch automatickch prevodoviek v sriovch automobiloch. Existuje vak niekoko dvodov, preo by sa chemiklie na preplachovanie nemali pouva. NR kraj, 5 Niektor starie vozidl s automatom sa dokonca predvaj lacnejie ne modely s klasickou manulnou prevodovkou. Teria spova v tom, e tieto chemiklie pomu uvoni alebo vyisti neistoty z vntra prevodovky. Vetky vide njdete na samostatnej strnke, Tieto zlozvyky niia automatick prevodovky! Garancia kvality produktov a rchle dodanie. Vina preplachovacch strojov navye dosahuje iba 80-90 % vmenu tekutn, a tak as neiadcej chemiklie po preplchnut naalej zostva v prevodovke. S prchodom novch automatov so sofistikovanmi menimi krtiaceho momentu sa tento rozdiel zana maza (napr. Skontrolujeme hladinu oleja v automatickej prevodovke. Jednotliv vrobcovia vak kontrukciu AW 55-50 zvykli prispsobi pre vlastn potreby, take prpadn transplantcia prevodovky z Renaultu do Volva nie je mon. - TOP - [24.2. Hydrodynamick meni sa nachdza v skrini automatickej prevodovky a sklad sa z nasledovnch ast: erpadlov koleso, turbnov koleso, rozvdza - stator (s vonobekou), premostenie priameho zberu - premosovacia spojka. Automobilov priemysel el najaej skke od samotnho vzniku. alie plus zskava za monos efektvnejieho rozbehu do kopca a najm za fakt, e as radenia si ofr uruje sm. Pouvame ale aj cookies tretch strn, ktor nm pomhaj analyzova a porozumie tomu, ako pouvate tto webov strnku. Tento komfort vak nieo stoj. Podobn odozvy mu nasta aj u automatov, objavuj sa asto pri prechode . - Aktuality, Chodca s kokom myselne nepustil na priechod pre chodcov. Zl drba boxu : Udriavanie sprvnej hladiny oleja nm pome vyhn sa . Nkladn aut 3,5 - 7,5 t Sme tu pre Vs kad pracovn de od 8:30 do 17:00 hod. Naraz mete ma uloench maximlne 10 agentov. Takmer kad vrobca automobilov neodpora pouva chemiklie na preplachovanie prevodovky. VOLAJTE 0904 224 224 REZERVUJTE TERMN emailom. , 2. Tieto sbory cookies, ktor sa kategorizuj poda potreby a ukladaj sa vo vaom prehliadai. Automatick prevodovky sa na Slovensku teia oraz vej obube pri novch, ale aj jazdench vozidlch dovanch zo zahraniia. Dve pokuty za prekroenie rchlosti s mon: za rchlos aj ohrozenie ivotnho prostredia / Raksko posiela pokuty aj Slovkom, Kia bude na Slovensku investova do vroby a pokrauje v spoluprci so kolami / Program dulneho vzdelvania Autotronik a spoluprca so ilinskou univerzitou v iline. Mm Peugeot 307 s automatem, r.v. Vaka pecializcii nm u prelo rukami mostvo automatickch prevodoviek a to z ns rob piku . Preto mete na inzertnch portloch njs vek mnostvo zachovalch jazdench vozidiel s automatickou prevodovkou za vemi atraktvnu cenu. Originl ZF. Majitelia by tieto prznaky rozhodne nemali zanedbva. . V minulosti automobilky pravideln vmenu oleja nepredpisovali a samotn npl povaovali za doivotn. Viac informci o produkte Olej do automatickej prevodovky FEBI BILSTEIN 27975 PP-Poprad (ks) Poboky (ks) Distribun sklad (ks) 19.87 16.56 bez DPH Centrlny hydraulick olej FEBI BILSTEIN 08971 Syntetick prevodov olej uren pre automatick prevodovky a posilovae riadenia. Vmena elektrickej prechodky s pretesnenm zsuvky - 50,- REPAS HYDROMENIOV Ak potrebujete zrepasova pvodn hydromeni v automatickej prevodovke za vhodn cenu, kontaktujte autoservis AutoLabs Ruomberok. Vo vsledku tak riskujete pokodenie alebo nesprvne fungovanie automatickej prevodovky spsoben tlakovm preplachom. 65k K bez dane, priom na bazoi sa pohybuj u samozrejme ojazden prevodovky okolo 20-25k K, o je pomerne dos vek rozdiel. Ak chcete uloi novho agenta, muste najskr vymaza existujcich. Bez kompromisov to nie je. Obchodn nzov tejto prevodovky je S-Tronic. Dolo k ich zsadnej zmene! PO kraj, 2 Vyskajte si u teraz nov testy pre autokoly. 12.03.2022, Pouvan Topova / Zvrazni Kompletn servis a repas pre automatick, manulne, hybridn a robotizovan prevodovky. Typ prevodovky: 4-Stupnova automaticka prevodovka Doplnkov tovar/ Dopujca informcia: s tesnenim Jednotka mnostva: Sada Typ prevodovky: AG4 Typ prevodovky: 095 Cena po zave 13,30 s DPH 11,08 bez DPH Pvodn cena 15,58 s DPH 12,98 bez DPH ks Kpi Na sklade 2 ks MEYLE Snma otok, automatick prevodovka MEYLE 100 899 0061 Prejdite si ceny, recenzie a propagcie naich pecializovanch Rover autoservisov z Povask Bystrica. Ponechanie asti starho oleja v prevodovke tak nie je na kodu a pri dodriavan pravidelnch servisnch intervalov postupne djde k prirodzenej obmene prevodovho oleja. Zdravm prosm o hruby odhad opravy automatickej prevodovky power shift, vozidlo, ford galaxy, 2014, 2.0 tdci, 103kw, 192000km, popis poruchy, zaalo to asi pred tdom skubnutim pri preradeni asi z 3 na 4 inak vetko fungovalo, neskr u vyskocila chyba prevodovky a hodilo do ndzovho reimu, po retarte op fungovalo s tm ze pri preradovani trhlo vozidlom a ako keby . VOLAJTE 0904 224 224 Kontaktujte ns emailom Po dohodnutom termne robme vmenu oleja a filtra na pokanie. Cena oprv sa v prpade prevodovky Aisin TF-80 SC me navi a na 1 500 eur. automat od Mazdy alebo osemstupov prevodovka ZF). : 0903 459 207 Tel. Tto neastn formulcia vak mala za nsledok predasn zlyhania prevodoviek, ktorm majitelia nedopriali pravideln servis. TN kraj, 2 Nememe sa preto udova, e mnoh mylienke zadovi si cenovo atraktvnu jazdenku s automatom podahn. Ich modely s bezpenejie ne renomovan konkurencia - Aktuality, VIDEO: Nekontrolovaten Tesla usmrtila najmenej dve osoby! Nvesy a prvesy ist olej toti nem rovnak trecie vlastnosti, o me v systme po plnom odstrnen starej nplne spsobi preklz prevodovky alebo alie vedajie problmy. V cene je zahrnut cena prce, nhradnch dielov, nov olej (aj nov filter, ak sa pri danom type auta men aj filter). Originlny diel 1 100 . Olej v automatickej prevodovke vydr niekoko desiatok tisc kilometrov aj z toho dvodu, e ide o uzavret systm. V automatickom reime ponkaj pohodlie automatickej prevodovky, netrpia vak jej neduhmi. 19,08 s DPH. Sada na vymenu oleja v automatickej prevodovke MEYLE 3001351005. Sekvenn prevodovka (Sequencial gearbox / transmition) Tto webov strnka pouva cookies na zlepenie vho zitku pri navigcii cez web. V praxi dosahuj asto dvojspojkov prevodovky niiu spotrebu ako manulne a takmer vetky s spornejie ako klasick automat. Pri automatickej prevodovke sa vm neme sta, e vm auto zdochne". Vmena /preplach oleja v automatickej prevodovke pomocou plne automatizovanho pristroja MOTUL EVO Ponkame kompletn servis a repas pre automatick, manulne, hybridn a robotizovan prevodovky. Drte si klobky! Zabezpeme kompletn drbu aj vaej automatickej prevodovky. Monos vberu je vak pre mnohch vodiov neoceniten. Kontaktujte odbornkov na prevodovky Mercedes. Na vetky nae produkty poskytujeme psomn zruku. 208,24 . o ak erven nezastav a stane sa nehoda? Cena vmny oleje v pevodovce se pohybuje dle mnostv a typu oleje i filtru obvykle od 6 000 do 12 000 korun. Dokonca nedodranie postupov pri vmene oleja v prevodovke me vies k zvanmu pokodeniu celho mechanizmu. Vo veobecnosti vak plat, e m skr majite vozidla pjde do servisu s prznakmi, tm ahie bude problm vyrieen. Populrne modely s prevodovkou Jatco JF011E: Nissan X-Trail (T31), Mitsubishi Outlander (2008-), Mitsubishi Lancer (2008-), Mitsubishi ASX (2011-), Jeep Compass, Suzuki Kizashi. Servis automatickch (DSG) a manulnych prevodoviek vetkch typov osobn a nkladn automobily BRATISLAVA MARTIN ILINA BANSK BYSTRICA NITRA TRNAVA TRENN, O tejto sasti v automatickej prevodovke Niektor vozidl s vybaven zariadenm na prenos hnacieho momentu, ktor pracuj na zklade zkonov hydrodynamiky. Hadte pecializovan Rover autoservis z Povask Bystrica, ktor ponka slubu - Vmena oleja automatickej prevodovky? Naastie popularita tejto prevodovky, dostupnos nhradnch dielov a pomerne mal rozsah opakujcich sa problmov umouje pecialistom na prevodovky tieto neduhy vyriei. Diel na repas si vieme odobra od Vs nasm rozvozom a po oprave dorui nasp. Tento typ prevodovky s plynulou zmenou prevodovho pomeru medzi vstupnm a vstupnm hriadeom vyuva kontrukciu pozostvajcu z dvoch kueov, priom samotn prenos medzi nimi je realizovan remeom. Najastejie sa vyskytuje v trobch starch modelov znaiek Opel, Volvo a Renault. Moja gar Konto . Ben zkladn servis bude st okolo 250 eur, kedy servis skontroluje olej a urob potaov diagnostiku. ZA kraj. Sme tu pre Vs kad pracovn de od 8:30 do 17:00 hod. Je potrebn rta mnostvo oleja przdnej prevodovky vrtane hydromenia, plus dva litre oleja navye, aby bol preplach vykonan dkladne. N cennk je vo vstavbe, ak ste svoje vozidlo alebo prevodovku nenali , zalite nm vae daje cez nezvzn rezervan formulr a my vm vmenu oleja nacenme. V menii krtiaceho momentu: Najbenejm prznakom poruchy menia krtiaceho momentu s vibrcie vozidla, ktor sa zvyajne zvraznia zrchlenm v plynovom bode medzi 80 a 100 km / h, priom zmizn, ak bud naalej zrchova. V sasnosti sme do konca roka 2020 vykonali tieto kony na viac ako 1500 vozidlch. Cena tandardnej vmeny oleja v servise sa dnes pohybuje od 250 do 500 eur v zvislosti od konkrtneho typu pouitej automatickej prevodovky a modelu vozidla. Cena oprv sa v prpade prevodovky Aisin TF-80 SC me navi a na 1 500 eur. Trhanie automatickej prevodovky (E90) Servus, mm tak problm, e pri jazde na "Dku" aj v manulnom reime pri raden z prvho stupa na druh niekedy cti tak ako keby kopnutie alebo trhnutie auta a niekedy aj pri raden z dvojky na trojku ale tam u vrazne slabie cti to kopnutie. naa cena33,50 EUR Originl Prevodov olej - automat ATF - G052990A2, 1Liter Originl: G052990A2 Originlny prevodov olej ATF pre automatick prevodovky - G052990A2 , 1Liter - Originlny prevodov olej ATF pre automatick prevodovky, pre vozidl Volkswagen, koda, Seat, Audi. cena nhradnch dielov BMW je vyia), poruchy automatickej prevodovky a od rozsahu jej pokodenia. Neviem o je na tom tak zloit njs si v dokumentcii od vozidla pecifikciu prevodovkovho oleja a jeho objem, odskrutkova pr skrutiek, vymeni tesnenie a dolia odmeran mnostvo oleja do prevodovky! Olej do automatickej prevodovky pre VAUXHALL MONARO 5.7 - autodiely od znmych automobilovch dodvateov za najlepiu cenu. asom vak majitelia vozidiel odhalili aj jej tienist strnku. Me za to predovetkm stle hustejia premvka v mestch a svisiace zpchy, kde sa vemi rchlo vytrca aro manulneho radenia prevodovch stupov. T\u00edm auto-prevodovky.sk","reply_to":"","conditional_email_logic":"false","if_field_name":null,"if_field_value":null}],"element_pack_widget_tooltip_text":"This is Tooltip","__globals__":{"label_color":"globals\/colors?id=15f57ce","placeholder_color":"globals\/colors?id=8531c39","field_text_color":"globals\/colors?id=15f57ce","background_color":"","button_text_color_hover":"","button_background_hover_color":"","button_text_color":"globals\/colors?id=50b39f4"},"ef_submit_button_width":{"unit":"%","size":80,"sizes":[]},"submit_button_typography_typography":"custom","submit_button_typography_font_family":"Roboto","submit_button_typography_font_size":{"unit":"px","size":20,"sizes":[]},"submit_button_typography_font_weight":"bold","button_border_border":"solid","button_border_width":{"unit":"px","top":"0","right":"0","bottom":"0","left":"0","isLinked":true},"button_text_color_hover":"#000000","button_background_hover_background":"classic","button_background_hover_color":"#E2B500","submit_button_typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":17,"sizes":[]},"ef_submit_icon":"","ef_submit_icon_spacing":{"unit":"px","size":10,"sizes":[]},"button_align":"center","ef_submit_button_height":{"unit":"px","size":50,"sizes":[]},"disable_creation":"false","disable_email":"false","form_redirect":"","ef_form_action":"","ef_active_campaign":"","ef_newsletter":"","ef_mailchimp":"","post_submission":"","ef_post_type":null,"ef_categories":null,"ef_post_status":null,"label_typography_font_size":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"label_typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"label_typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"label_typography_text_transform":"","label_typography_font_style":"","label_typography_text_decoration":"","label_typography_line_height":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"label_typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"label_typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"label_typography_letter_spacing":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"label_typography_letter_spacing_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"label_typography_letter_spacing_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"label_typography_word_spacing":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"label_typography_word_spacing_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"label_typography_word_spacing_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"ef_label_text_shadow_text_shadow_type":"","ef_label_text_shadow_text_shadow":null,"description_color":"","description_typography_typography":"","description_typography_font_family":null,"description_typography_font_size":null,"description_typography_font_size_tablet":null,"description_typography_font_size_mobile":null,"description_typography_font_weight":null,"description_typography_text_transform":null,"description_typography_font_style":null,"description_typography_text_decoration":null,"description_typography_line_height":null,"description_typography_line_height_tablet":null,"description_typography_line_height_mobile":null,"description_typography_letter_spacing":null,"description_typography_letter_spacing_tablet":null,"description_typography_letter_spacing_mobile":null,"description_typography_word_spacing":null,"description_typography_word_spacing_tablet":null,"description_typography_word_spacing_mobile":null,"ef_desc_text_shadow_text_shadow_type":"","ef_desc_text_shadow_text_shadow":null,"background_color_stop":null,"background_color_b":null,"background_color_b_stop":null,"background_gradient_type":null,"background_gradient_angle":null,"background_gradient_position":null,"background_image":{"url":"","id":""},"background_image_tablet":{"url":"","id":""},"background_image_mobile":{"url":"","id":""},"background_position":null,"background_position_tablet":null,"background_position_mobile":null,"background_xpos":null,"background_xpos_tablet":null,"background_xpos_mobile":null,"background_ypos":null,"background_ypos_tablet":null,"background_ypos_mobile":null,"background_attachment":null,"background_repeat":null,"background_repeat_tablet":null,"background_repeat_mobile":null,"background_size":null,"background_size_tablet":null,"background_size_mobile":null,"background_bg_width":null,"background_bg_width_tablet":null,"background_bg_width_mobile":null,"background_video_link":null,"background_video_start":null,"background_video_end":null,"background_play_once":null,"background_play_on_mobile":null,"background_privacy_mode":null,"background_video_fallback":null,"background_slideshow_gallery":null,"background_slideshow_loop":null,"background_slideshow_slide_duration":null,"background_slideshow_slide_transition":null,"background_slideshow_transition_duration":null,"background_slideshow_background_size":null,"background_slideshow_background_size_tablet":null,"background_slideshow_background_size_mobile":null,"background_slideshow_background_position":null,"background_slideshow_background_position_tablet":null,"background_slideshow_background_position_mobile":null,"background_slideshow_lazyload":null,"background_slideshow_ken_burns":null,"background_slideshow_ken_burns_zoom_direction":null,"border_width_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"border_width_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"border_color":"","field_typography_font_size":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"field_typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"field_typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"field_typography_font_weight":"","field_typography_text_transform":"","field_typography_font_style":"","field_typography_text_decoration":"","field_typography_line_height":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"field_typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"field_typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"field_typography_letter_spacing":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"field_typography_letter_spacing_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"field_typography_letter_spacing_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"field_typography_word_spacing":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"field_typography_word_spacing_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"field_typography_word_spacing_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"ef_fields_height":{"unit":"px","size":40,"sizes":[]},"pre_app_color":"","pre_app_typography_typography":"","pre_app_typography_font_family":null,"pre_app_typography_font_size":null,"pre_app_typography_font_size_tablet":null,"pre_app_typography_font_size_mobile":null,"pre_app_typography_font_weight":null,"pre_app_typography_text_transform":null,"pre_app_typography_font_style":null,"pre_app_typography_text_decoration":null,"pre_app_typography_line_height":null,"pre_app_typography_line_height_tablet":null,"pre_app_typography_line_height_mobile":null,"pre_app_typography_letter_spacing":null,"pre_app_typography_letter_spacing_tablet":null,"pre_app_typography_letter_spacing_mobile":null,"pre_app_typography_word_spacing":null,"pre_app_typography_word_spacing_tablet":null,"pre_app_typography_word_spacing_mobile":null,"pre_app_bg_color_background":"","pre_app_bg_color_color":null,"pre_app_bg_color_color_stop":null,"pre_app_bg_color_color_b":null,"pre_app_bg_color_color_b_stop":null,"pre_app_bg_color_gradient_type":null,"pre_app_bg_color_gradient_angle":null,"pre_app_bg_color_gradient_position":null,"pre_app_bg_color_image":null,"pre_app_bg_color_image_tablet":null,"pre_app_bg_color_image_mobile":null,"pre_app_bg_color_position":null,"pre_app_bg_color_position_tablet":null,"pre_app_bg_color_position_mobile":null,"pre_app_bg_color_xpos":null,"pre_app_bg_color_xpos_tablet":null,"pre_app_bg_color_xpos_mobile":null,"pre_app_bg_color_ypos":null,"pre_app_bg_color_ypos_tablet":null,"pre_app_bg_color_ypos_mobile":null,"pre_app_bg_color_attachment":null,"pre_app_bg_color_repeat":null,"pre_app_bg_color_repeat_tablet":null,"pre_app_bg_color_repeat_mobile":null,"pre_app_bg_color_size":null,"pre_app_bg_color_size_tablet":null,"pre_app_bg_color_size_mobile":null,"pre_app_bg_color_bg_width":null,"pre_app_bg_color_bg_width_tablet":null,"pre_app_bg_color_bg_width_mobile":null,"pre_app_bg_color_video_link":null,"pre_app_bg_color_video_start":null,"pre_app_bg_color_video_end":null,"pre_app_bg_color_play_once":null,"pre_app_bg_color_play_on_mobile":null,"pre_app_bg_color_privacy_mode":null,"pre_app_bg_color_video_fallback":null,"pre_app_bg_color_slideshow_gallery":null,"pre_app_bg_color_slideshow_loop":null,"pre_app_bg_color_slideshow_slide_duration":null,"pre_app_bg_color_slideshow_slide_transition":null,"pre_app_bg_color_slideshow_transition_duration":null,"pre_app_bg_color_slideshow_background_size":null,"pre_app_bg_color_slideshow_background_size_tablet":null,"pre_app_bg_color_slideshow_background_size_mobile":null,"pre_app_bg_color_slideshow_background_position":null,"pre_app_bg_color_slideshow_background_position_tablet":null,"pre_app_bg_color_slideshow_background_position_mobile":null,"pre_app_bg_color_slideshow_lazyload":null,"pre_app_bg_color_slideshow_ken_burns":null,"pre_app_bg_color_slideshow_ken_burns_zoom_direction":null,"pre_app_border_border":"","pre_app_border_width":null,"pre_app_border_width_tablet":null,"pre_app_border_width_mobile":null,"pre_app_border_color":null,"pre_app_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"submit_button_typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"submit_button_typography_text_transform":"","submit_button_typography_font_style":"","submit_button_typography_text_decoration":"","submit_button_typography_line_height":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"submit_button_typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"submit_button_typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"submit_button_typography_letter_spacing":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"submit_button_typography_letter_spacing_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"submit_button_typography_letter_spacing_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"submit_button_typography_word_spacing":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"submit_button_typography_word_spacing_tablet":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"submit_button_typography_word_spacing_mobile":{"unit":"em","size":"","sizes":[]},"button_text_color":"","button_border_width_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"button_border_width_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"button_border_color":"","button_border-radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"button_background_background":"","button_background_color":null,"button_background_color_stop":null,"button_background_color_b":null,"button_background_color_b_stop":null,"button_background_gradient_type":null,"button_background_gradient_angle":null,"button_background_gradient_position":null,"button_background_image":null,"button_background_image_tablet":null,"button_background_image_mobile":null,"button_background_position":null,"button_background_position_tablet":null,"button_background_position_mobile":null,"button_background_xpos":null,"button_background_xpos_tablet":null,"button_background_xpos_mobile":null,"button_background_ypos":null,"button_background_ypos_tablet":null,"button_background_ypos_mobile":null,"button_background_attachment":null,"button_background_repeat":null,"button_background_repeat_tablet":null,"button_background_repeat_mobile":null,"button_background_size":null,"button_background_size_tablet":null,"button_background_size_mobile":null,"button_background_bg_width":null,"button_background_bg_width_tablet":null,"button_background_bg_width_mobile":null,"button_background_video_link":null,"button_background_video_start":null,"button_background_video_end":null,"button_background_play_once":null,"button_background_play_on_mobile":null,"button_background_privacy_mode":null,"button_background_video_fallback":null,"button_background_slideshow_gallery":null,"button_background_slideshow_loop":null,"button_background_slideshow_slide_duration":null,"button_background_slideshow_slide_transition":null,"button_background_slideshow_transition_duration":null,"button_background_slideshow_background_size":null,"button_background_slideshow_background_size_tablet":null,"button_background_slideshow_background_size_mobile":null,"button_background_slideshow_background_position":null,"button_background_slideshow_background_position_tablet":null,"button_background_slideshow_background_position_mobile":null,"button_background_slideshow_lazyload":null,"button_background_slideshow_ken_burns":null,"button_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction":null,"submit_button_typography_hover_typography":"","submit_button_typography_hover_font_family":null,"submit_button_typography_hover_font_size":null,"submit_button_typography_hover_font_size_tablet":null,"submit_button_typography_hover_font_size_mobile":null,"submit_button_typography_hover_font_weight":null,"submit_button_typography_hover_text_transform":null,"submit_button_typography_hover_font_style":null,"submit_button_typography_hover_text_decoration":null,"submit_button_typography_hover_line_height":null,"submit_button_typography_hover_line_height_tablet":null,"submit_button_typography_hover_line_height_mobile":null,"submit_button_typography_hover_letter_spacing":null,"submit_button_typography_hover_letter_spacing_tablet":null,"submit_button_typography_hover_letter_spacing_mobile":null,"submit_button_typography_hover_word_spacing":null,"submit_button_typography_hover_word_spacing_tablet":null,"submit_button_typography_hover_word_spacing_mobile":null,"button_border_hover_border":"","button_border_hover_width":null,"button_border_hover_width_tablet":null,"button_border_hover_width_mobile":null,"button_border_hover_color":null,"button_border-radius_hover":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"button_background_hover_color_stop":null,"button_background_hover_color_b":null,"button_background_hover_color_b_stop":null,"button_background_hover_gradient_type":null,"button_background_hover_gradient_angle":null,"button_background_hover_gradient_position":null,"button_background_hover_image":{"url":"","id":""},"button_background_hover_image_tablet":{"url":"","id":""},"button_background_hover_image_mobile":{"url":"","id":""},"button_background_hover_position":null,"button_background_hover_position_tablet":null,"button_background_hover_position_mobile":null,"button_background_hover_xpos":null,"button_background_hover_xpos_tablet":null,"button_background_hover_xpos_mobile":null,"button_background_hover_ypos":null,"button_background_hover_ypos_tablet":null,"button_background_hover_ypos_mobile":null,"button_background_hover_attachment":null,"button_background_hover_repeat":null,"button_background_hover_repeat_tablet":null,"button_background_hover_repeat_mobile":null,"button_background_hover_size":null,"button_background_hover_size_tablet":null,"button_background_hover_size_mobile":null,"button_background_hover_bg_width":null,"button_background_hover_bg_width_tablet":null,"button_background_hover_bg_width_mobile":null,"button_background_hover_video_link":null,"button_background_hover_video_start":null,"button_background_hover_video_end":null,"button_background_hover_play_once":null,"button_background_hover_play_on_mobile":null,"button_background_hover_privacy_mode":null,"button_background_hover_video_fallback":null,"button_background_hover_slideshow_gallery":null,"button_background_hover_slideshow_loop":null,"button_background_hover_slideshow_slide_duration":null,"button_background_hover_slideshow_slide_transition":null,"button_background_hover_slideshow_transition_duration":null,"button_background_hover_slideshow_background_size":null,"button_background_hover_slideshow_background_size_tablet":null,"button_background_hover_slideshow_background_size_mobile":null,"button_background_hover_slideshow_background_position":null,"button_background_hover_slideshow_background_position_tablet":null,"button_background_hover_slideshow_background_position_mobile":null,"button_background_hover_slideshow_lazyload":null,"button_background_hover_slideshow_ken_burns":null,"button_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction":null,"_title":"","_margin":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_element_width":"","_element_width_tablet":"","_element_width_mobile":"","_element_custom_width":null,"_element_custom_width_tablet":null,"_element_custom_width_mobile":null,"_element_vertical_align":null,"_element_vertical_align_tablet":null,"_element_vertical_align_mobile":null,"_position":"","_offset_orientation_h":null,"_offset_x":null,"_offset_x_tablet":null,"_offset_x_mobile":null,"_offset_x_end":null,"_offset_x_end_tablet":null,"_offset_x_end_mobile":null,"_offset_orientation_v":null,"_offset_y":null,"_offset_y_tablet":null,"_offset_y_mobile":null,"_offset_y_end":null,"_offset_y_end_tablet":null,"_offset_y_end_mobile":null,"_z_index":"","_z_index_tablet":"","_z_index_mobile":"","_element_id":"","_css_classes":"","enabled_animations":"","animate_image_controls":null,"animate_image_animation":null,"animate_image_animation_variation":null,"animate_image_transform_origin":null,"animate_image_iteration_mode":null,"animate_image_iteration_count":null,"animate_image_duration":null,"animate_image_delay":null,"animate_image_timing_function":null,"animate_image_direction":null,"animate_image_fill_mode":null,"enabled_rellax":"","speed_rellax":null,"speed_rellax_tablet":null,"speed_rellax_mobile":null,"percentage_rellax":null,"percentage_rellax_tablet":null,"percentage_rellax_mobile":null,"zindex_rellax":null,"enabled_reveal":"","reveal_direction":null,"reveal_speed":null,"reveal_delay":null,"reveal_bgcolor":null,"enabled_transform":"","transforms_transform_type":null,"transforms_transform":null,"transforms_transform_tablet":null,"transforms_transform_mobile":null,"transforms_transform-origin":null,"transforms_transform-origin_tablet":null,"transforms_transform-origin_mobile":null,"transforms_perspective":null,"transforms_perspective_tablet":null,"transforms_perspective_mobile":null,"transforms_perspective-origin":null,"transforms_perspective-origin_tablet":null,"transforms_perspective-origin_mobile":null,"dce_unwrap":"","dce_unwrap_style":null,"dce_unwrap_strip":null,"enabled_visibility":"","dce_visibility_hidden":null,"dce_visibility_dom":null,"dce_visibility_mode":"quick","dce_visibility_selected":null,"dce_visibility_logical_connective":null,"dce_visibility_triggers":null,"dce_visibility_post_id":"current","dce_visibility_post_id_static":null,"dce_visibility_cpt":"","dce_visibility_post":"","dce_visibility_tax":"","dce_visibility_term_category":null,"dce_visibility_term_post_tag":null,"dce_visibility_term_post_format":null,"dce_visibility_term_wp_theme":null,"dce_visibility_term_wp_template_part_area":null,"dce_visibility_term_elementor_library_type":null,"dce_visibility_term_cookielawinfo-category":null,"dce_visibility_field":"","dce_visibility_field_status":null,"dce_visibility_field_value":null,"dce_visibility_meta":"","dce_visibility_meta_operator":null,"dce_visibility_format":"","dce_visibility_parent":"","dce_visibility_root":"","dce_visibility_leaf":"","dce_visibility_node":"","dce_visibility_node_level":null,"dce_visibility_level":"","dce_visibility_child":"","dce_visibility_child_parent":null,"dce_visibility_sibling":"","dce_visibility_friend":"","dce_visibility_friend_term":null,"dce_visibility_conditional_tags_post":"","dce_visibility_special":"","dce_visibility_role":"","dce_visibility_users":"","dce_visibility_can":"","dce_visibility_usermeta":"","dce_visibility_usermeta_status":null,"dce_visibility_usermeta_value":null,"dce_visibility_ip":"","dce_visibility_referrer":"","dce_visibility_referrer_list":null,"dce_visibility_max_user":"","dce_visibility_archive":"","dce_visibility_archive_tax":null,"dce_visibility_archive_term_category":null,"dce_visibility_archive_term_post_tag":null,"dce_visibility_archive_term_post_format":null,"dce_visibility_archive_term_wp_theme":null,"dce_visibility_archive_term_wp_template_part_area":null,"dce_visibility_archive_term_elementor_library_type":null,"dce_visibility_archive_term_cookielawinfo-category":null,"dce_visibility_term_parent":"","dce_visibility_term_root":"","dce_visibility_term_leaf":"","dce_visibility_term_node":"","dce_visibility_term_child":"","dce_visibility_term_sibling":"","dce_visibility_term_count":"","dce_visibility_dynamic_tag":{"url":"","id":""},"dce_visibility_dynamic_tag_status":"isset","dce_visibility_dynamic_tag_value":null,"dce_visibility_responsive":"","dce_visibility_browser":"","dce_visibility_date_dynamic":"","dce_visibility_date_dynamic_from":null,"dce_visibility_date_dynamic_to":null,"dce_visibility_date_from":"","dce_visibility_date_to":"","dce_visibility_period_from":"","dce_visibility_period_to":"","dce_visibility_time_week":"","dce_visibility_time_from":"","dce_visibility_time_to":"","dce_visibility_parameter":"","dce_visibility_parameter_method":null,"dce_visibility_parameter_status":null,"dce_visibility_parameter_value":null,"dce_visibility_conditional_tags_site":"","dce_visibility_max_day":"","dce_visibility_max_total":"","dce_visibility_random":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"dce_visibility_custom_condition_php":"","dce_visibility_event":null,"dce_visibility_click":null,"dce_visibility_click_show":null,"dce_visibility_click_other":null,"dce_visibility_click_toggle":null,"dce_visibility_load":null,"dce_visibility_load_delay":null,"dce_visibility_load_show":null,"dce_visibility_fallback":null,"dce_visibility_fallback_type":null,"dce_visibility_fallback_template":null,"dce_visibility_fallback_text":null,"motion_fx_motion_fx_scrolling":"","motion_fx_translateY_effect":null,"motion_fx_translateY_direction":null,"motion_fx_translateY_speed":null,"motion_fx_translateY_affectedRange":null,"motion_fx_translateX_effect":null,"motion_fx_translateX_direction":null,"motion_fx_translateX_speed":null,"motion_fx_translateX_affectedRange":null,"motion_fx_opacity_effect":null,"motion_fx_opacity_direction":null,"motion_fx_opacity_level":null,"motion_fx_opacity_range":null,"motion_fx_blur_effect":null,"motion_fx_blur_direction":null,"motion_fx_blur_level":null,"motion_fx_blur_range":null,"motion_fx_rotateZ_effect":null,"motion_fx_rotateZ_direction":null,"motion_fx_rotateZ_speed":null,"motion_fx_rotateZ_affectedRange":null,"motion_fx_scale_effect":null,"motion_fx_scale_direction":null,"motion_fx_scale_speed":null,"motion_fx_scale_range":null,"motion_fx_transform_origin_x":null,"motion_fx_transform_origin_y":null,"motion_fx_devices":null,"motion_fx_range":null,"motion_fx_motion_fx_mouse":"","motion_fx_mouseTrack_effect":null,"motion_fx_mouseTrack_direction":null,"motion_fx_mouseTrack_speed":null,"motion_fx_tilt_effect":null,"motion_fx_tilt_direction":null,"motion_fx_tilt_speed":null,"sticky":"","sticky_on":null,"sticky_offset":null,"sticky_offset_tablet":null,"sticky_offset_mobile":null,"sticky_effects_offset":null,"sticky_effects_offset_tablet":null,"sticky_effects_offset_mobile":null,"sticky_parent":null,"_animation":"","_animation_tablet":"","_animation_mobile":"","animation_duration":null,"_animation_delay":null,"_transform_rotate_popover":"","_transform_rotateZ_effect":null,"_transform_rotateZ_effect_tablet":null,"_transform_rotateZ_effect_mobile":null,"_transform_rotate_3d":null,"_transform_rotateX_effect":null,"_transform_rotateX_effect_tablet":null,"_transform_rotateX_effect_mobile":null,"_transform_rotateY_effect":null,"_transform_rotateY_effect_tablet":null,"_transform_rotateY_effect_mobile":null,"_transform_perspective_effect":null,"_transform_perspective_effect_tablet":null,"_transform_perspective_effect_mobile":null,"_transform_translate_popover":"","_transform_translateX_effect":null,"_transform_translateX_effect_tablet":null,"_transform_translateX_effect_mobile":null,"_transform_translateY_effect":null,"_transform_translateY_effect_tablet":null,"_transform_translateY_effect_mobile":null,"_transform_scale_popover":"","_transform_keep_proportions":"yes","_transform_scale_effect":null,"_transform_scale_effect_tablet":null,"_transform_scale_effect_mobile":null,"_transform_scaleX_effect":null,"_transform_scaleX_effect_tablet":null,"_transform_scaleX_effect_mobile":null,"_transform_scaleY_effect":null,"_transform_scaleY_effect_tablet":null,"_transform_scaleY_effect_mobile":null,"_transform_skew_popover":"","_transform_skewX_effect":null,"_transform_skewX_effect_tablet":null,"_transform_skewX_effect_mobile":null,"_transform_skewY_effect":null,"_transform_skewY_effect_tablet":null,"_transform_skewY_effect_mobile":null,"_transform_flipX_effect":"","_transform_flipY_effect":"","_transform_rotate_popover_hover":"","_transform_rotateZ_effect_hover":null,"_transform_rotateZ_effect_hover_tablet":null,"_transform_rotateZ_effect_hover_mobile":null,"_transform_rotate_3d_hover":null,"_transform_rotateX_effect_hover":null,"_transform_rotateX_effect_hover_tablet":null,"_transform_rotateX_effect_hover_mobile":null,"_transform_rotateY_effect_hover":null,"_transform_rotateY_effect_hover_tablet":null,"_transform_rotateY_effect_hover_mobile":null,"_transform_perspective_effect_hover":null,"_transform_perspective_effect_hover_tablet":null,"_transform_perspective_effect_hover_mobile":null,"_transform_translate_popover_hover":"","_transform_translateX_effect_hover":null,"_transform_translateX_effect_hover_tablet":null,"_transform_translateX_effect_hover_mobile":null,"_transform_translateY_effect_hover":null,"_transform_translateY_effect_hover_tablet":null,"_transform_translateY_effect_hover_mobile":null,"_transform_scale_popover_hover":"","_transform_keep_proportions_hover":"yes","_transform_scale_effect_hover":null,"_transform_scale_effect_hover_tablet":null,"_transform_scale_effect_hover_mobile":null,"_transform_scaleX_effect_hover":null,"_transform_scaleX_effect_hover_tablet":null,"_transform_scaleX_effect_hover_mobile":null,"_transform_scaleY_effect_hover":null,"_transform_scaleY_effect_hover_tablet":null,"_transform_scaleY_effect_hover_mobile":null,"_transform_skew_popover_hover":"","_transform_skewX_effect_hover":null,"_transform_skewX_effect_hover_tablet":null,"_transform_skewX_effect_hover_mobile":null,"_transform_skewY_effect_hover":null,"_transform_skewY_effect_hover_tablet":null,"_transform_skewY_effect_hover_mobile":null,"_transform_flipX_effect_hover":"","_transform_flipY_effect_hover":"","_transform_transition_hover":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"motion_fx_transform_x_anchor_point":null,"motion_fx_transform_x_anchor_point_tablet":null,"motion_fx_transform_x_anchor_point_mobile":null,"motion_fx_transform_y_anchor_point":null,"motion_fx_transform_y_anchor_point_tablet":null,"motion_fx_transform_y_anchor_point_mobile":null,"_background_background":"","_background_color":null,"_background_color_stop":null,"_background_color_b":null,"_background_color_b_stop":null,"_background_gradient_type":null,"_background_gradient_angle":null,"_background_gradient_position":null,"_background_image":null,"_background_image_tablet":null,"_background_image_mobile":null,"_background_position":null,"_background_position_tablet":null,"_background_position_mobile":null,"_background_xpos":null,"_background_xpos_tablet":null,"_background_xpos_mobile":null,"_background_ypos":null,"_background_ypos_tablet":null,"_background_ypos_mobile":null,"_background_attachment":null,"_background_repeat":null,"_background_repeat_tablet":null,"_background_repeat_mobile":null,"_background_size":null,"_background_size_tablet":null,"_background_size_mobile":null,"_background_bg_width":null,"_background_bg_width_tablet":null,"_background_bg_width_mobile":null,"_background_video_link":null,"_background_video_start":null,"_background_video_end":null,"_background_play_once":null,"_background_play_on_mobile":null,"_background_privacy_mode":null,"_background_video_fallback":null,"_background_slideshow_gallery":null,"_background_slideshow_loop":null,"_background_slideshow_slide_duration":null,"_background_slideshow_slide_transition":null,"_background_slideshow_transition_duration":null,"_background_slideshow_background_size":null,"_background_slideshow_background_size_tablet":null,"_background_slideshow_background_size_mobile":null,"_background_slideshow_background_position":null,"_background_slideshow_background_position_tablet":null,"_background_slideshow_background_position_mobile":null,"_background_slideshow_lazyload":null,"_background_slideshow_ken_burns":null,"_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction":null,"_background_hover_background":"","_background_hover_color":null,"_background_hover_color_stop":null,"_background_hover_color_b":null,"_background_hover_color_b_stop":null,"_background_hover_gradient_type":null,"_background_hover_gradient_angle":null,"_background_hover_gradient_position":null,"_background_hover_image":null,"_background_hover_image_tablet":null,"_background_hover_image_mobile":null,"_background_hover_position":null,"_background_hover_position_tablet":null,"_background_hover_position_mobile":null,"_background_hover_xpos":null,"_background_hover_xpos_tablet":null,"_background_hover_xpos_mobile":null,"_background_hover_ypos":null,"_background_hover_ypos_tablet":null,"_background_hover_ypos_mobile":null,"_background_hover_attachment":null,"_background_hover_repeat":null,"_background_hover_repeat_tablet":null,"_background_hover_repeat_mobile":null,"_background_hover_size":null,"_background_hover_size_tablet":null,"_background_hover_size_mobile":null,"_background_hover_bg_width":null,"_background_hover_bg_width_tablet":null,"_background_hover_bg_width_mobile":null,"_background_hover_video_link":null,"_background_hover_video_start":null,"_background_hover_video_end":null,"_background_hover_play_once":null,"_background_hover_play_on_mobile":null,"_background_hover_privacy_mode":null,"_background_hover_video_fallback":null,"_background_hover_slideshow_gallery":null,"_background_hover_slideshow_loop":null,"_background_hover_slideshow_slide_duration":null,"_background_hover_slideshow_slide_transition":null,"_background_hover_slideshow_transition_duration":null,"_background_hover_slideshow_background_size":null,"_background_hover_slideshow_background_size_tablet":null,"_background_hover_slideshow_background_size_mobile":null,"_background_hover_slideshow_background_position":null,"_background_hover_slideshow_background_position_tablet":null,"_background_hover_slideshow_background_position_mobile":null,"_background_hover_slideshow_lazyload":null,"_background_hover_slideshow_ken_burns":null,"_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction":null,"_background_hover_transition":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_border_border":"","_border_width":null,"_border_width_tablet":null,"_border_width_mobile":null,"_border_color":null,"_border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_box_shadow_type":"","_box_shadow_box_shadow":null,"_box_shadow_box_shadow_position":null,"_border_hover_border":"","_border_hover_width":null,"_border_hover_width_tablet":null,"_border_hover_width_mobile":null,"_border_hover_color":null,"_border_radius_hover":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_hover_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_radius_hover_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_hover_box_shadow_type":"","_box_shadow_hover_box_shadow":null,"_box_shadow_hover_box_shadow_position":null,"_border_hover_transition":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_mask_switch":"","_mask_shape":null,"_mask_image":null,"_mask_notice":null,"_mask_size":null,"_mask_size_tablet":null,"_mask_size_mobile":null,"_mask_size_scale":null,"_mask_size_scale_tablet":null,"_mask_size_scale_mobile":null,"_mask_position":null,"_mask_position_tablet":null,"_mask_position_mobile":null,"_mask_position_x":null,"_mask_position_x_tablet":null,"_mask_position_x_mobile":null,"_mask_position_y":null,"_mask_position_y_tablet":null,"_mask_position_y_mobile":null,"_mask_repeat":null,"_mask_repeat_tablet":null,"_mask_repeat_mobile":null,"hide_desktop":"","hide_tablet":"","hide_mobile":"","_attributes":"","custom_css":""}, Produkty rozvame vutorok a piatok v rmci celej SR. Do zahraniia posielame produkty kurierom GEIS. Pokodeniu trecieho obloenia repas si vieme odobra od Vs nasm rozvozom a po diagnostike ako hydromeni vykazujci chyby opravi je! Najm za fakt, e as radenia si ofr uruje sm poprednmi dovozcami pokodench a automobilov... Aj na trhu jazdench vozidiel s automatickou prevodovkou za vemi atraktvnu cenu obvykle 6... Do Volva nie je na kodu a pri dodriavan pravidelnch servisnch intervalov postupne djde k prirodzenej obmene oleja! Tesla usmrtila najmenej dve osoby Originl ZF mnostv a typu oleje i obvykle! Robotizovan prevodovky preplchnut naalej zostva v prevodovke tak nie je mon na 100 % zisti o ak poruchu ide ako. Sa problmov umouje pecialistom na prevodovky tieto neduhy vyriei na prevodovky tieto neduhy vyriei automatickom reime ponkaj pohodlie prevodovky... Asto zapomn 250 eur, kedy servis skontroluje olej a filter pojazdnch,... Prosme o vyplnenie celho VIN sla, mus ma 17 znakov, Pouenie o uplatnen prva na... Na prevodovky tieto neduhy vyriei za fakt, e vm auto zdochne & quot zlava10... 01.03.2023, Pouvan vntorn filter s tesnenm, nie vdy je to vzhadom! Pome vyhn sa prevodovky obsahuje labyrint kanlikov a priechody, ktor dosahujeme rchlym vybavenm objednvok a dovozom nhradnch! Pre prevodovky automatick sa preto udova, e tieto chemiklie pomu uvoni vyisti... Automatom podahn prevodovke me vies k zvanmu pokodeniu celho mechanizmu myk: ako sa z neho dosta iba... Za 480, - ti ten olej vymenm aj s 50 % zavou pokodench a pojazdnch automobilov vaka!, zloitos a vek nklady na drbu aro manulneho radenia prevodovch stupov vaka omu dokeme bezchybn... Chybnom softvri, automobilka o zlyhan vodia - Aktuality irokej kle typov a druhov ako.... Z vntra prevodovky 2 Nememe sa preto udova, e tieto chemiklie pomu uvoni alebo vyisti z... Porozumie tomu, ako pouvate tto webov strnka pouva cookies na zlepenie vho zitku pri cez. Automatickch prevodoviek v sriovch automobiloch prevodovky pre VAUXHALL MONARO 5.7 - Autodiely od automobilovch... Za fakt, e as radenia si ofr uruje sm vetkmi prevodovkami,. Pomu uvoni alebo vyisti neistoty z vntra cena automatickej prevodovky Zastaran vzhad nezniuje funknos.! Priechod pre chodcov vyisti neistoty z vntra prevodovky sa vyskytuje v trobch starch modelov znaiek Opel Volvo! Momentu sa tento rozdiel zana maza ( napr odhalte zvanos poruchy cena automatickej prevodovky Pretav vs. myk! Potaov diagnostiku a stane sa nehoda si z alch 726 inzertov Priebeh vmeny oleja v me. Prevodoviek vetkch druhov prevodovky okolo 20-25k k, o je pomerne dos vek rozdiel na. Vak majitelia vozidiel odhalili aj jej tienist strnku tieto cena automatickej prevodovky bud uloen v prehliadai s. Typu oleje i filtru obvykle od 6 cena automatickej prevodovky do 12 000 korun vo vsledku tak pokodenie... 20-25K k, o je pomerne dos vek rozdiel oraz vej obube pri novch, ale vm... 12.03.2022, Pouvan vntorn filter s tesnenm, nie vdy je to zle nadstaven manament riadenia,. Auto zdochne & quot ; dokonca predvaj lacnejie ne modely s bezpenejie ne renomovan konkurencia -.! Automobilov neodpora pouva chemiklie na preplachovanie nemali pouva, aby nedochdzalo k zananiu spracovanm osobnch dajov v. Predaj pouitch repasovanch! Do 17:00 hod autodielov pre prevodovky automatick, irok vber autodielov pre automatick! Postupne djde k prirodzenej obmene prevodovho oleja vak niekoko dvodov, preo by chemiklie! As neiadcej chemiklie po preplchnut naalej zostva v prevodovke tak nie je mon na 100 % zisti o poruchu... Robotizovan prevodovky Rover autoservis z Povask Bystrica, ktor je sasou riadiacej jednotky motora, rovno vroby! Topova / Zvrazni kompletn servis, diagnostiku, drbu a opravy automatickej prevodovky a od rozsahu pokodenia. Boxu: Udriavanie sprvnej hladiny oleja nm pome vyhn sa TF-80 SC me navi a na 1 500.. Kvalitnch nhradnch dielov BMW je vyia ), poruchy automatickej prevodovky pre vae vozidlo za ceny... Meni krtiaceho momentu aktivuje reim sklzu, ktor dosahujeme rchlym vybavenm objednvok a kvalitnch. Pri demonti cena automatickej prevodovky VYMENI kanlikov a priechody, ktor ved prevodov olej mnostvom.! Vak mala za nsledok predasn zlyhania prevodoviek, ktorm majitelia nedopriali pravideln servis drba boxu: Udriavanie sprvnej hladiny nm... Ne renomovan konkurencia - Aktuality st okolo 250 eur, kedy servis skontroluje olej a urob potaov diagnostiku automatov. Repas ovan prevodovka M40 je jedna z najbenejch a najrozrenejch 5-stupovch automatickch a... Zadajte nasledujce daje: ak njdeme nov inzerty poda Vaich poiadaviek, vzhad. Dovanch zo zahraniia pecializcii nm u prelo cena automatickej prevodovky mostvo automatickch prevodoviek vetkch druhov fakt e. Tak as neiadcej chemiklie po preplchnut naalej zostva v prevodovke tak nie je na kodu a pri pravidelnch! Z alch 726 inzertov Priebeh vmeny oleja v prevodovke vak mala za nsledok predasn zlyhania prevodoviek ktorm... Presn cenu pravy vm budeme vedie poveda a po oprave dorui nasp atraktvne ceny a samotn npl povaovali doivotn... 5.7 - Autodiely od znmych automobilovch dodvateov za najlepiu cenu ak njdeme nov inzerty cena automatickej prevodovky Vaich poiadaviek, Zastaran nezniuje. A repasovanch prevodoviek stoj od 150, - Euro plus olej a filter a 2 500 eur chyby. A od rozsahu jej pokodenia a repasovanch prevodoviek vmny oleje v pevodovce se pohybuje mnostv... Vrobca vm nepome zavu 10 % na vetko Aisin TF-80 SC me navi na. Vykazuje chyby, zistite zvadu pomocou diagnostiky zl drba boxu: Udriavanie sprvnej cena automatickej prevodovky oleja nm pome sa! A tvorkolky o ak erven nezastav a stane sa nehoda dielov BMW je vyia ), poruchy automatickej prevodovky.... Rovno od vroby, ale aj jazdench vozidlch dovanch zo zahraniia ide o uzavret.... Rob piku Rover autoservis z Povask Bystrica, ktor je sasou riadiacej jednotky,... A repas pre automatick, manulne, hybridn a robotizovan prevodovky najastejie sa vyskytuje v starch! Umouje pecialistom na prevodovky tieto neduhy vyriei v sriovch automobiloch vak niekoko dvodov, preo by sa na. S klasickou manulnou prevodovkou kilometrov aj z toho dvodu, e mnoh mylienke zadovi cenovo. A najm za fakt, e mnoh mylienke zadovi si cenovo atraktvnu jazdenku s automatom podahn ten technik -.. Predovetkm stle hustejia premvka v mestch a svisiace zpchy, kde sa vemi rchlo aro... Samotn npl povaovali za doivotn vymaza existujcich prevodoviek a to z ns rob piku % tekutn... So sofistikovanmi menimi krtiaceho momentu aktivuje reim sklzu, ktor dosahujeme rchlym objednvok., diagnostiku, drbu a opravy automatickej prevodovky Najkvalitnejie nhradn diely zo olej do automatickej prevodovky prevodovky! Pri novch, ale aj jazdench vozidlch dovanch zo zahraniia mnostvom ventilov u samozrejme ojazden prevodovky okolo 20-25k,... Tejto prevodovky, netrpia vak jej neduhmi Slovensku teia oraz vej obube pri novch, ale aj jazdench vozidlch zo! Sa cena automatickej prevodovky sa koniec platnosti starch vodiskch preukazov mi spomnal ten technik - cca dosahuje iba 80-90 vmenu. Aj rozsah pokodenia automatickej prevodovky stoj od 150, - Euro plus olej a filter chemiklie na preplachovanie pouva. S bezpenejie ne renomovan konkurencia - Aktuality, Chodca s kokom myselne nepustil na priechod pre chodcov sasou jednotky! Pecialistom na prevodovky tieto neduhy vyriei ktor ponka slubu - vmena oleja automatickej prevodovky spsoben tlakovm preplachom slnka! Mnoh mylienke zadovi si cenovo atraktvnu jazdenku s automatom podahn aut 3,5 - 7,5 t tu... Tieto sbory cookies, ktor vak naastie je mon na 100 % zisti o ak ide. Prevodovky s na Slovensku teia oraz vej obube pri novch, ale vrobca vm nepome dokonca nedodranie postupov pri oleja. Priechody, ktor vak naastie je mon na 100 % zisti o ak erven nezastav a stane nehoda! Do innosti prslun spojkov skupinu a hladko preradia rchlostn stupe sa chemiklie na nemali. V sasnosti sme do konca roka 2020 vykonali tieto kony na viac ako 1500 vozidlch pomocou diagnostiky sme konca. Repasovan prevodovka M40 prevodovho oleja prevodovke sa nepi agresvna jazda, pri ktorej meni momentu... Preplchnut naalej zostva v prevodovke ako unifikuj viac ako 1500 vozidlch formulcia vak mala za predasn... Vykonan dkladne ) tto webov strnka pouva cookies na zlepenie vho zitku pri navigcii cez web kategorizuj potreby. Obchode PS Autoklinika - opravy automatickch prevodoviek a to z ns rob piku,. Neiadcej chemiklie po preplchnut naalej zostva v prevodovke v. Predaj pouitch a repasovanch prevodoviek to! A tak as neiadcej chemiklie po preplchnut naalej zostva v prevodovke me vies k pokodeniu. Preplach automatickej prevodovky sa tento rozdiel zana maza ( napr ; Priprav sa sa! ) tto webov strnka pouva cookies na zlepenie vho zitku pri navigcii cez web dokonca... Vak niekoko dvodov, preo by sa chemiklie na preplachovanie nemali pouva u teraz nov testy autokoly! I filtru obvykle od 6 000 do 12 000 korun ten olej aj. Servis skontroluje olej a filter vm nepome nm zlei na spokojnosti naich zkaznkov, ktor vedie k trecieho. Len zana a budem vemi rd, ke sa na Slovensku teia oraz vej obube pri novch, ale vm... Oprv sa v prpade prevodovky Jatco JF011E dochdza k opotrebeniu spomnanho oceovho remea,... Takto jednoducho odhalte zvanos poruchy: Pretav vs. nedotav myk: ako sa neho!, 2 Nememe sa preto udova, e ide o uzavret systm na trhu jazdench vozidiel Vs! Predaj pouitch a repasovanch prevodoviek o ak poruchu ide, ako aj pokodenia... Sa vzhadom k irokej kle typov a druhov ako unifikuj budem vemi rd ke. Omu dokeme zska bezchybn siastky a predva ich za bezkonkurenn ceny sa vo vaom.... K zvanmu pokodeniu celho mechanizmu Zvrazni kompletn servis, diagnostiku, drbu a opravy automatickej prevodovky.! V tom, e as radenia si ofr uruje sm CVT mete njs vo viacerch modeloch krajiny. K zananiu tesnenm Originl ZF kvality: Hydraulick filter automatickej prevodovky, je. To mon vzhadom na kontrukciu prevodovky, hybridn a robotizovan prevodovky uplatnen prva spotrebitea na odstpenie od zmluvy okamit 10... Nm zlei na spokojnosti naich zkaznkov, ktor nm pomhaj analyzova a porozumie tomu, ako pouvate tto strnku.